กฎหมายพนันออนไลน์

รู้เท่าทันเปิดประสบการณ์ใหม่ กฎหมายพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์ คือ การเล่นพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยพนันออนไลน์นั้นถูกพัฒนามาจากการเล่นตามบ่อนคาสิโน ที่มีเกมพนันออนไลน์ต่างๆให้กับผู้เล่นได้เลือกเข้าไปใช้บริการอยู่มากมาย เช่น เกมคาสิโน แทงบอลออนไลน์หวยออนไลน์ และเกมอื่นๆ ถ่ายทอดสดโดยตรงจากบ่อนคาสิโน ที่ช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้เล่นเกมพนันอยู่ในบ่อนจริงๆ อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และมั่นคงสูง ซึ่งการเล่นพนันออนไลน์นั้นผู้เล่นสามารถเล่นได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายอย่างมากเลยทีเดียว กฎหมายพนันออนไลน์ แม้ว่าการพนันจะอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีการอนุญาตให้มีบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนต่างประเทศ และที่สำคัญประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายควบคุมการพนันบนพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง หากแต่เป็นการนำ พ.ร.บ.การพนัน 2478 มาปรับใช้ให้เข้ากับการพนันออนไลน์

กฎหมายพนันออนไลน์ รูปภาพ

รู้กฎหมายพนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว

 ปัญหาเรื่องการพนัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานในประเทศไทย รู้กฎหมายพนันภัยใกล้ตัว แต่จริงๆแล้วการพนันเพิ่งเริ่มผิดกฎหมายเมื่อปีพ.ศ. 2473 ซึ่งเป็น พ.ร.บ. การพนันฉบับแรก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น พ.ร.บ. การพนัน ฉบับที่ 2 คือ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ทั้งนี้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 มีการระบุไว้ว่า ห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนัน โดยมีการแบ่งเป็น 2 บัญชี คือบัญชีที่ห้ามเด็ดขาด กับบัญชีที่เล่นได้แต่ต้องขออนุญาต ข้อบังคับกฎหมายพนันออนไลน์ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478  มาตรา 12  ระบุว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ  ข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้”

แนะนำ กฎหมายพนันออนไลน์

  1. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และ ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่ เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี      หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายพนันออนไลน์ คุณอาจตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์บนมือถือ

เหยื่อกฎหมายพนันบนมือถือ ปัจจุบันการพนันออนไลน์หรือการพนันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งในข้อเสียของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก ผู้เล่นการพนันสามารถเล่นพนันได้จากทั่วทุกมุมโลก ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการ อำนวยความสะดวกให้เล่นการพนันได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีกราฟิกของภาพและบรรยากาศเสมือนการ เล่นการพนันที่เหมือนจริงและยากต่อการจับกุมผู้กระทำความผิด การเล่นการพนันออนไลน์ที่เป็นที่ นิยมในกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ การทายผลฟุตบอลออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ซึ่งปัจจุบัน ใน ประเทศไทยถือว่า ผู้เล่นและผู้จัดให้เล่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ช่องโหว่กฎหมายพนันในไทย โดย 90% ของผู้เล่นระบุว่าเล่นพนันออนไลน์สะดวกเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาร้อยละ 99  

เล่นผ่านมือถือ มีการใช้ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นพรีเซนเตอร์ ใช้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเข้าหา และการสร้างโปรโมชันรูปแบบต่างๆ  การควบคุมการพนันออนไลน์ทำได้ค่อนข้างยากเพราะเล่นผ่านเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ  การปราบปรามทำได้แค่ตามบล็อก พอถูกบล็อกก็ไปเปิดเว็บไซต์ใหม่ ถ้าเป็นเว็บไซต์จดทะเบียนในต่างประเทศยิ่งตามได้ยาก ธุรกิจการพนันใช้วาทกรรมภาษาจากคำว่า เล่นเป็นการลงทุน เปลี่ยนจากคำว่า เล่นเป็นเกม หรือสันทนาการ หรือกีฬาออนไลน์ เพื่อให้ดูไม่อันตรายและทำให้ผู้เล่นไม่รู้สึกผิดในใจ รวมทั้งมี CSR แนวใหม่คือ “การเล่น(พนัน) อย่างรับผิดชอบหรือมีสติ”

กฎหมายพนันออนไลน์

แนวทางการแก้ไขปัญหาออนไลน์ในประเทศไทย

มาตรการแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ การเข้าถึงได้ง่ายของพนันออนไลน์ ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี แม้ว่าหลายประเทศธุรกิจนี้จะถูกกฎหมายแต่ก็มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงของเด็ก เยาวชน ซึ่งต่างจากไทยที่ไม่สามารถควบคุมการเล่นพนันออนไลน์ได้ เช่นที่ประเทศฝรั่งเศส กำหนดให้เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการควบคุม และหากปล่อยให้เด็ก เยาวชนเล่นพนันออนไลน์ เว็บไซต์อาจถูกสั่งปิด ยึดใบอนุญาต นอกจากนี้ยังมีระบบกรองข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มือถือ แท็บเล็ต ห้ามโฆษณาที่มีเนื้อหา เชิญชวนเด็ก เยาวชนเล่นพนันออนไลน์ แต่มาตรการของไทยกลับตรงกันข้ามทั้งๆ ที่พนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย มาตรการความร่วมมือจากสถาบันการเงิน ที่ควบคุมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต อีมันนี่ บัตรเติมเงินโทรศัพท์ ในกลุ่มลูกค้าที่มีความผิดปกติในการใช้งาน เป็นแนวทางที่หลายประเทศดำเนินการอย่างจริงจัง การควบคุมในไทยไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหลายธนาคารกลับถูกแอบอ้างชื่อให้ดูเหมือนว่าการเล่นพนันออนไลน์สามารถทำได้อย่างสะดวก และอาศัยข้อจำกัดที่ธนาคารต้องปกปิดข้อมูลของลูกค้า ทำให้การตรวจสอบเส้นทางการเงินทำได้ยาก จุดนี้เองทำให้พนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี มีรายได้รวมทั่วโลก 25,000-310,000 ล้านบาท และในไทยกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาจึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันระยะสั้น แก้ไขต้นตอปัญหาพนันออนไลน์